Healeruddannelse baseret på kvantebevidsthed

Vi kombinerer kanalisering, galaktisk shamanisme, energimedicin og kvantehealing

Healer-uddannelse baseret på kvante-bevidsthed, der kombinerer kanalisering, galaktisk shamanisme, energimedicin og kvantehealing

Nye hold

Til september 2024 starter et nyt hold i Aalborg på den unikke healeruddannelse baseret på kvantebevidsthed, galaktisk shamanisme og energimedicin. 

I april 2025 starter der nyt hold i København.

Hold øje her på siden eller skriv dig op til løbende information. Så bliver du opdateret, når der er nyt om uddannelsen.


Book en uforpligtende telefonsamtale

Du er velkommen til at booke en 15. min. uforpligtende telefonsamtale med Line. Her har du mulighed for at høre mere og få svar på de spørgsmål, du har vedr. uddannelsen.

Uddannelsesstart

Uddannelses-start

Aalborg - den 14. og 15. september 2024
København - den 5. og 6. april 2025
Beskrivelse

Uddannelsen er en kvalificerende uddannelse i healing og en dybdegående rejse ind i den spirituelle verden. Kursisterne udforsker og integrerer viden og teknikker fra forskellige områder som energimedicin, galaktisk shamanisme, englehealing, kvantebevidsthed og kanalisering.

Hvert modul fokuserer på specifikke aspekter af healing, åndelig udvikling, lige fra at forstå og arbejde med energifelter i kroppen til at skabe forbindelser til kosmiske energier og kollektiv bevidsthed.

Der lægges stor vægt på træningen som healer og kanal, og uddannelsen strækker sig fra faglig viden til praktiske øvelser og ceremonier, der muliggør personlig og spirituel vækst.

Undervisningen er inddragende så det kan mærkes i kroppen, ”nede på jorden” så det giver mening – og med en god ”værkstedshumor”, så vi kan slappe af i hinandens selskab.

Uddannelsen består af 18 moduler, hvoraf der er 9 onlinemoduler (webinar) af 2 timer på hverdagsaftener og 9 er weekendmoduler.

Træning i energibevidsthed og forståelse af mennesket som energivæsen:
Modul 1 Energibevidsthed som healer, galaktisk shaman og kanal
Modul 2 Energi og bevidsthed: Dyk ned i hjernefrekvensernes verden (webinar)
Modul 3 Mennesket som energifelt, energikroppen og livskraft

Kvantebevidsthed som fundament og livsforståelse:
Modul 4 Kvantevidenskab og spiritualitet – Kvantefeltets indflydelse på energi og healing (webinar)
Modul 5 Kvantebevidsthed, kvantehealing og det nye menneske
Modul 6 Kvanteforbindelsen i relationer: En rejse ind i det uforklarlige (webinar)

Kanalisering, portalåbning og kvantehealing
Modul 7 Quantum energiarbejde og healing i praksis
Modul 8 Kanaliseringskunsten: Din naturlige superkraft (webinar)
Modul 9 Kvantebevidsthed og det kosmiske felt, kanalisering af healing og livsguidance

Transformationsprocesser
Modul 10 Transformationens rejse (webinar)
Modul 11 Menneskelige transformationsprocesser og reaktioner, traumehealing

Energimedicin og galaktisk shamanisme
Modul 12 Energi medicin: Harmonisering af kroppens frekvenser med Gaia’s energi (webinar)
Modul 13 Gaia´s bevidsthed, den fysiske krop og energimedicin

Facillitering af hjerteresonans og sjælsforbindelser
Modul 14 Efterlivet (webinar)
Modul 15 Hjerteportal, hjerteforbindelser og hjerteresonnans (webinar)
Modul 16 Sjæleforbindelser, sjælehaven og efterlivet

Kosmisk bevidsthed og kosmisk samskabelse
Modul 17 Kollektiv bevidsthed (webinar)
Modul 18 Kollektiv bevidsthed, kosmisk samskabelse og galaktiske forbindelser

Se evt. uddybende modulbeskrivelser længere nede på siden.

Institut for healing og ny bevidsthed står på Healerringens skoleliste og uddannelsen er en branchegodkendt healeruddannelse
Uddannelsen dækker kravet, der stilles til healing som primær behandlingsform (min. 250 lektioner) De andre krav inden for f.eks. psykologi, anatomi osv. skal være dækket ind på anden måde gennem uddannelse. Selve godkendelsen foregår – efter bestået eksamen – ved at søge om godkendelse via Healerringen.
Uddannelsen kvalificerer bl.a. til følgende:

Forståelse af energibevidsthed og menneskets energifelt:
Gennem kurset vil kursisterne lære at forstå og arbejde med energifelter i kroppen samt livskraftens betydning. De vil udforske energimedicin og galaktisk shamanisme, og hvordan disse discipliner harmoniserer kroppens frekvenser med universets energier.

Integration af kvantebevidsthed og healing:
Kurset vil give deltagerne en dyb forståelse af kvantebevidsthedens indflydelse på energi og healing samt det nye menneskes natur. Gennem praktiske øvelser og ceremonier vil de lære at skabe forbindelser til kosmiske energier og kollektiv bevidsthed.

Udvikling af evner og praksis som healer og kanal:
Deltagerne vil gradvist blive mere bevidste om sig selv som kanal og healer gennem fagligt funderet erfaring, praktisk træning og etisk bevidsthed. Der lægges vægt på personlig og spirituel udvikling gennem kanalisering og kosmisk samskabelse, samt evnen til at facilitere healing og spirituel udvikling. Den enkelte udvikler sine evner i samarbejde med kosmisk energi og lærer forskellige energier og frekvenser at kende. 

Forløb

Uddannelsen er designet til at guide deltagere gennem en holistisk rejse, hvor de udforsker og integrerer viden og praksis fra energimedicin, galaktisk shamanisme, kanalisering og kvantebevidsthed.

Kursister vil udvikle evner til at forstå og arbejde med energifelter, navigere gennem forskellige bevidsthedstilstande og skabe forbindelse til kosmiske energier.

Der er fokus på, at den enkelte kursist bliver gradvist mere bevidst om feltet og om sig selv som kanal. Denne bevidsthed baseres på faglig funderet erfaring. Derfor stilles der krav om prøveklienter gennem hele forløbet, og at man er åben for træning, udveksling og supervision ved Line undervejs.

Hvert modul tilbyder en blanding af teoretisk forståelse, praktiske øvelser og ceremonier, der støtter den personlige, spirituelle udvikling og kvalifikationer som healer og kanal.

Uddannelsen kulminerer i en dyb forståelse af sjæleforbindelser, kollektiv bevidsthed og kosmisk samskabelse, og deltagerne vil være rustet til at integrere denne viden i deres egen praksis og hjælpe andre gennem healing og ny livsbevidsthed.


Overblik over lektioner (af 45 min.)

Uddannelsen er normeret til 250 – 300 lektioner – alt efter kursisternes tilvalg.

Uddannelsen består af 18 moduler, hvoraf der er 9 onlinemoduler på hverdagsaftener og 9 weekendmoduler i hhv. Aalborg og København.

Hertil kommer én supervisionssession på 1 time ved Line Rune Balling, som er inkluderet i prisen (online eller i Aalborg). Det anbefales at uddannelsen suppleres med én månedlig 1:1 supervision hos Line. Supervisionstimer medregnes i antallet af lektioner på diplomet/eksamensbeviset. Kursister får 50 % rabat på supervisionssessioner ved Line i undervisningsperioden.

Ligeledes anbefales det, at følge undervisningswebinarerne i klubben for ny bevidsthed. Dette er valgfit og gennemførte lektioner medregnes i det endelige timeantal.

Derudover skal man som kursist foretage et antal prøvebehandlinger samt læse angivet litteratur og kompendium. Litteratur på listen er man selv ansvarlig for at anskaffe. Kompendium udleveres i forbindelse med weekendmoduler.

Oversigt:

Undervisning i healing (inkl. etik): 170 lektioner

Undervisning i energibevidsthed/healing – valgfrie webinarer: 20 lektioner

Praksis/træning: 58 lektioner

1:1 supervision med Line: Fra 1 til 12 lektioner

Pensum: 45 lektioner

+ evt. eksamens opgave

Tid og sted - Aalborg

Uddannelsen forløber over 13 måneder.  

I Aalborg fra september 2024 til oktober 2025:

Weekendmoduler
14. og 15. september 2024 –Hjulmagerhuset
9. og 10. november 2024 – Hjulmagerhuset
11. og 12. januar 2025 – Hjulmagerhuset
15. og 16. februar 2025 – Hjulmagerhuset
15. og 16. marts 2025 – Hjulmagerhuset
24. og 25. maj 2025 – Hjulmagerhuset
14. og 15. juni 2025 – Hjulmagerhuset
6. og 7. sept. 2025 – Hjulmagerhuset
4. og 5. oktober 2025 – Aalborg Kloster

Datoer for onlinemoduler/webinarer på hverdagsaftener kommer senere.

Hjulmagerhuset, Hjulmagervej 3, 9000 Aalborg

Aalborg Kloster, Klosterjordet 3, 9000 Aalborg

Tilmelding

Ønsker du at starte på uddannelsen, så kan du tilmelde dig via knappen herunder.

Efter tilmelding vil du blive kontaktet vedrørende en samtale (telefon eller i Aalborg). 

Formålet med denne samtale er, at vi sikre os, at denne uddannelse er den helt rigtige for dig. 

Hvis du allerede har snakket med Line, så vil du efter din tilmelding få tilsendt en aftale om uddannelsesstart.

Tid og sted - København

Uddannelsen forløber over ca. 1 år.  

I København fra april 2025 til marts 2026.

Weekendmoduler
5. og 6. april 2025
10. og 11. maj 2025
21. og 22. juni 2025
23. og 24. august 2025
27. og 28. september 2025
25. og 26. oktober 2025
22. og 23. november 2025
24. og 25. januar 2026
14. og 15. marts 2026

Datoer for onlinemoduler/webinarer på hverdagsaftener kommer senere.
Adresse: Halo House, Store Regnegade 12, 4. sal, 1110 København K. (der er også elevator)

Pris

Ved betaling på én gang kr.: 35.555,-

Betaling i rater er også muligt.

Med i prisen er:
• Undervisning
• Kaffe, the og snacks i forbindelse med weekendmoduler
• 1 supervisionssession på 1 time ved Line Rune Balling (online eller i Aalborg)
• Kompendium som udleveres løbende
• Adgang til undervisningswebinarer på replay i 2 år, med mulighed for download
• Adgang til lukket facebookgruppe

Undervisere

Line Rune Balling + evt. gæsteundervisere

Modulbeskrivelser

Weekendmodul i Aalborg eller København

Indhold:
1. Undervisning i og erfaring med forskellene på clairvoyance, kanalisering, galaktisk shamanisme og energimedicin – forskelle og ligheder

2. Rollen som healer, shaman og kanal:
a. Hvordan kan disse roller integreres i praksis?
b. Etik
c. Sund grænsesætning
d. Ego og intuition

3. Bevidsthed om egen energi og metoder til at opretholde personlig balance og energi, så man undgår udmattelse og overbelastning

4. Metoder og teknikker til som healer og kanal at holde og åbne et felt for højere frekvens

5. De intuitive sansers udvikling: Hvordan støtter man udviklingen og hvad skal man skal være opmærksom på?

6. Træning i energibevidsthed og de subtile – og intuitive sanser

2 timers webinar

Beskrivelse:
Modul 2 er et webinar om hjernefrekvenser, hvor videnskab møder åndelighed. Vi dykker ind i de fascinerende dimensioner af gamma, alfa, beta, delta og theta hjernebølger. Dette webinar er en rejse ind i det komplekse landskab af frekvenser, der findes i vores hjerner, og hvordan de former vores opfattelse af verden omkring os.

Program:
1. Introduktion til hjernefrekvenser:
• Bliv introduceret til de forskellige hjernefrekvenser og deres karakteristika. Hvordan påvirker gamma, alfa, beta, delta og theta vores mentale tilstande?

2. Hjernefrekvenser og bevidsthed:
• Dyk ned i, hvordan forskellige hjernefrekvenser er knyttet til forskellige bevidsthedstilstande. Hvordan påvirker disse frekvenser vores sanser, intuition og kreativitet?

3. Gamma hjernefrekvens og højere bevidsthed:
• Udforsk forbindelsen mellem gamma hjernefrekvens og ekspanderet bevidsthed. Hvordan kan vi aktivere gamma-bølger og åbne døre til dybere selvindsigt?

4. Alfa hjernefrekvens og afslapning:
• Lær hvordan alfa hjernefrekvens kan bringe os ind i en tilstand af afslapning, meditation og kreativitet og på den måde reducere stress og forbedre fokus.

5. Beta hjernefrekvens og aktivt sind:
• Om beta hjernefrekvensens rolle i vågenhed, koncentration og aktive tankemønstre.

6. Delta og theta hjernefrekvenser i søvn og healing:
• Om de dybe lag af delta og theta hjernefrekvenser og deres rolle i søvn, drømme og helbredelse. Hvordan kan vi optimere disse tilstande for at styrke vores velbefindende?

7. Praktiske øvelser til hensigtsmæssige hjernefrekvenser for dig som healer og kanal
• Deling af en række praktiske øvelser og teknikker til at harmonisere og styre hjernefrekvenser.

8. Q&A:
• Spørgsmål og erfaringsdeling

Weekendmodul i Aalborg eller København

Indhold:

1. Kroppens energifelter: Sjælsenergi, kernepunkt, maskulin og feminin energi, 12 chakrasystem: Hvordan interagerer og påvirker diss aspekter hinanden i det menneskelige energifelt. (kendskabet til kroppens centrale energipunkter udvides i løbet af uddannelsen)

2. Træning i at arbejde kanaliseret med kroppens energifelter

3. Arbejde med kroppens syv energistrømme: Prana, chakraer, Qi, meridianer, nadis og aura ved at kombinere teknikker fra forskellige traditioner for at skabe en helhedsorienteret tilgang.

4. Galaktisk shamanisme til flow, livskraft og balance i energikroppen: Ceremonier og ritaler

5. Energimedicin: Bl.a. metode til frigive mentalt blokeret energi og åbne for energi flow via Sphenoidknoglen

2 times webinar

Beskrivelse:
Dette webinar er en rejse ind i det spændende krydsfelt mellem kvantevidenskab og spiritualitet. Vi vil udforske, hvordan videnskaben om det mikroskopiske kan belyse og forstærke vores åndelige forståelse af universet og vores plads i det.

Program:
1. Introduktion til kvantevidenskab og spiritualitet:
• En oversigt over grundlæggende principper i kvantevidenskaben og hvordan de spiller sammen med spirituelle begreber. Hvordan kan mikroniveauet informere vores forståelse af det makroskopiske?

2. Forbindelsen mellem bevidsthed og kvantevidenskab:
• Udforskning af, hvordan kvantevidenskaben har åbnet dørene til at forstå, hvordan vi gennem vores bevidsthed er medskabere af virkeligheden

3. Mystik og kvantefysik:
• Dyk ned i sammenfaldet mellem mystiske traditioner og kvantefysik. Udforsk lignende koncepter i både åndelige læresætninger og videnskabelige teorier.

4. Kvantebevidsthed og personlig transformation:
• Hvordan kan kvantebevidsthed blive et kraftfuldt redskab til personlig vækst og transformation?

5. Forbindelsen mellem alt:
• Kvantevidenskaben åbner for universel forbindelse mellem alle ting. Hvordan påvirker dette vores opfattelse af enhed og sammenhæng?

6. Kvantefeltets Indflydelse på energi og healing:
• Udforskning af kvantefeltets rolle i energiarbejde og heling. Hvordan kan vi bruge kvantemekanikens principper til at forbedre vores evner inden for energimedicin og healingpraksis?

7. Skabende bevidsthed:
• Hvordan kan vores opmærksomhed forme virkeligheden, som det antydes i kvantemekanikken?

8. Praktiske øvelser:
• Deling af praktiske øvelser og metoder, der hjælper med at integrere kvanteprincipper i hverdagen. Hvordan kan vi opleve og anvende kvantefysik i vores daglige liv?

9. Q&A:
Spørgsmål og erfaringsudveksling2

Weekendmodul i Aalborg eller København

Indhold:
1. Menneskelivet i kosmisk kvanteperspektiv, herunder kendskab til forskellige tidslinjer, forskellige dimensioner m.m.

2. Transformationen fra homo sapiens til homo luminous – kendskab til de nye ”energiprogrammer” i energikroppen og ”det nye menneske”

3. Det centrale ”nulpunkt” og kraftcenter i energikroppen

4. Lyskroppen, elektromagnetiske impulser og torus flow og praktiske øvelser, der giver mulighed for at opleve disse energimønstre.

5. Kvantehealing: Hvordan adskiller kvantehealing sig fra andre metoder

6. Metoder til kvantehealing

7. Galaktisk shamanisme, lysaktivering

8. Energimedicin: Bl.a. lysaktivering med fokus på sternums ”sværdspids”

2 timers webinar

Beskrivelse:
Dette webinar sætter focus på det spændende fænomen af Quantum Entanglement og dets dybere betydning for vores forståelse af relationer. Vi vil dykke ned i, hvordan kvantemekanikken kan belyse og udvide vores syn på forbindelsen mellem mennesker. Desuden vil vi se på, hvordan dette koncept kan anvendes i fjernehealing og energiarbejde.

Program:
1. Introduktion til kvanteforbindelser:
• Grundlæggende forklaring af, hvad Quantum Entanglement og kvanteforbindelsr er, og hvordan det udfordrer vores konventionelle forståelse af fysik og relationer.

2. Kvantefysik og relationer:
• Hvordan kan kvantefysikens principper forklare den unikke og nærmest uforklarlige forbindelse mellem mennesker?

3. Kvanteforbindelser og empati:
• Hvordan kan Quantum Entanglement kaste lys over empati og forståelsen af andres følelser og oplevelser på et dybere niveau.

4. Quantum energiarbejde og healing:
• Hvordan kan Quantum Entanglement anvendes i fjernhealing og energiarbejde?

5. Eksperimenter og forskning:
• Eksempler på nogle af de seneste eksperimenter og forskning inden for kvantefysik, der direkte relaterer sig til relationer og fjernehealing.

6. Fjernhealing:
• Hvordan kan healere bruge denne viden i deres praksis?
• Metoder til fjernhealing

7. Q&A:
Spørgsmål og erfaringsudveksling

Weekendmodul i Aalborg eller København

Indhold:

1. Viden om energi i relationer og energetiske forbindelser og om hvordan energikroppen påvirkes i relationer.

2. Om mønstre og om hvordan de energimæssigt manifesterer sig i energikroppen.

3. Arbejde med energimæssig frigørelse fra uhensigtsmæssige mønstre og relationelle mønstre vha. kanaliseret healing.

4. Quantum empowerment og sjælskontakt

5. Praktiske øvelser i Quantum energiarbejde og galaktisk shamanisme

6. Lyd og frekvens, med introduktion til lydterapi og metoder til at harmonisere energifelter ved hjælp af forskellige lyde og frekvenser

7. Lys og frekvens, om lys som redskab til at transformere og forstærke energi

1,5 times webinar

Beskrivelse:
Dette webinar inviterer dig til at udforske kunsten at være en kanal og at kanalisere energier og visdom fra kosmisk bevidsthed. Vi vil dykke ned i teknikker, erfaringer og forståelse af kanalisering som et professionenelt redskab og et redskab til personlig og spirituel vækst.

Program:
1. Introduktion til kanalisering:
• En grundlæggende forklaring af, hvad kanalisering er, og hvordan det adskiller sig fra andre former for spirituel praksis. Hvordan kan vi åbne os for at være en kanal for guddommelig visdom og energi?

2. Rollen som kanal:
• Udforskning af den rolle, en kanal indtager i spirituel praksis. Hvordan kan man udvikle sine evner som kanal? Hvad indebærer det at være en åben kanal for guddommelig energi og guidance?

3. Kanaliseringsmetoder:
• Gennemgang af forskellige metoder og teknikker, der kan bruges til at facilitere kanalisering.

4. Forskellige kosmiske energier:
• Hvordan kan vi skelne mellem forskellige energier og entiteter, der kan komme igennem kanalisering? Diskussion om at opretholde klarhed og sikkerhed under kanaliseringsprocessen.

5. Kanaliseringsværktøjer:
• Introduktion til forskellige værktøjer, der kan bruges under kanalisering, såsom krystaller, orakelkort eller skrivning. Hvordan kan disse værktøjer støtte og forbedre kanaliseringsoplevelsen?

6. Forberedelse og jordforbindelse:
• Øvelser og teknikker til at styrke jordforbindelsen og skabe et sikkert rum for kanalisering.

7. Kommunikation med højere bevidsthed:
• Hvordan kan vi forstå og tyde budskaber og information, der kommer gennem kanalisering? Udforskning af kommunikation med guddommelige væsener, guider eller højere selv.

8. Etik og ansvar i kanalisering:
• Diskussion om etiske retningslinjer og ansvar i forbindelse med kanalisering. Hvordan kan man bevare integriteten og sikkerheden i kanaliseringens praksis?

9. Q&A:
Spørgsmål og erfaringsudveksling

Weekendmodul i Aalborg eller København

Indhold:
1. Kendskab til og erfaring med forskellige kosmiske energier og hvordan vi interagerer med dem.

2. Portaler og energitransmission, og undervisning og træning i, hvordan portaler kan bruges som kanaler til kosmiske energier.

3. Guidance og kosmisk visdom: Hvordan kan man forbinde sig med kosmisk visdom og modtage guidance.

4. Træning i kanaliseret healing og galaktisk shamanisme, hvor der skabes praktiske sessioner, hvor kursisterne kan træne og opleve kanaliseret healing og galaktisk shamanisme. Dette omfatter både individuelle og gruppeøvelser.

5. Viden om og træning i metoder til kanalisering som livsguidance: Verbal kanalisering, visuel kanalisering, lyssprog, brug af kort, skrivning

6. Kosmiske rejser og kosmisk livsformål

2 timers webinar

Beskrivelse:
Dette webinar handler om transformationens rejse i spirituelle processer og healingsprocesser. Det kvalificerer kursisterne til at forstå transformation som en kontinuerlig menneskelig rejse. Dette er særligt relevant, da healing og livsguidance ofte indgår som en del af en healingsproces, personlig udvikling og spirituel vækst, hvor mennesker kan støde på følelsesmæssige udfordringer og gamle sår.

På webinaret dykker vi ned i de psykologiske, mentale, fysiske og følelsesmæssige reaktioner, som mennesker kan opleve i forbindelse med gennemgribende spirituelle processer, healing og livsguidance.

Vi vil udforske, hvordan man navigerer gennem disse transformationer og styrker rejsen mod personlig udvikling og spirituel vækst.

Program:
1. Introduktion til menneskelige transformationsprocesser:
• Hvad er en transformationsproces og hvad betyder den i forhold til healing og spirituel udvikling. Hvordan påvirker disse processer vores psyke, sind, krop og følelser?

2. Spirituel udvikling og personlig vækst:
• Spirituel udvikling, healing og personlig vækst ofte går ofte hånd i hånd. Hvordan kan en forståelse af den spirituelle rejse bidrage til personlig transformation?

3. Psykologiske reaktioner på spiritualitet:
• Gennemgang af de psykologiske aspekter af spirituel udvikling, herunder udfordringer, belønninger og forbindelser til psykologiske teorier som f.eks. Carl Jungs arketyper og individuationsproces.

4. Mentale forandringer og bevidsthedsskift:
• Undersøgelse af, hvordan mentale processer og bevidsthed kan ændre sig under en spirituel transformation. Hvordan påvirker ændringer i opfattelse og tankegang den enkeltes rejse?

5. Fysiske aspekter af transformation:
• Hvordan kan kroppen reagere på spirituelle forandringer. Hvordan kan fysiske symptomer og healingsprocesser indgå i transformationen?

6. Følelsesmæssige udfordringer og selvindsigt:
• Udforskning af følelsesmæssige reaktioner, gamle sår og udfordringer, der kan opstå under en transformationsproces. Hvordan kan selvindsigt og følelsesmæssig heling være en integreret del af udviklingen?

7. Rollen som healer, shaman og “livsguide”:
• Forståelse af, hvordan healere, shamaner og livsguider kan støtte klienter gennem deres transformationsrejse. Hvordan kan man skabe et støttende og nærende rum for andres udvikling i forbindelse me healing og guidance?

8. Værktøjer til selvomsorg og støtte:
• Værktøjer og metoder, der kan hjælpe enkeltpersoner med at håndtere udfordringer og støtte sig selv under transformationsprocesser.

9. Integration af spirituel vækst i livet:
• Rådgivning om, hvordan man integrerer spirituel vækst og transformation i det daglige liv. Hvordan kan man opretholde balancen mellem det spirituelle og det praktiske?

10. Q&A:
Spørgsmål og erfaringsudveksling

Weekendmodul i Aalborg eller København

Indhold:

1. Viden om energimæssig forløsning af karmiske linjer og temaer

2. Energetisk forløsning af karmiske linjer og temaer vha. kanaliseret healing og galaktisk shamanisme i forløb

3. Kontraindikationer for at facilitere en spirituelle proces hos en klient

4. Håndtering af og viden om traumer:
• Traumer og energikroppen – hvordan viser de sig i energikroppen?
• Kendskab til traumenænsomme tilgange: Traumenænsomme tilgange, som støtter mennesker gennem transformative processer uden at udløse eller forværre tidligere traumer.
• Traumer i kvanteperspektiv
• Traumer i epigenetisk perspektiv – om epigenetik og arvelige traumemønstre

5. Traumeforløsning vha. galaktisk shamanisme

6. Energimedicin: Forløsning via. i Vagusnerven

2 times webinar

Beskrivelse:
Dette webinar dykker ned i energimedicinens verden med særlig vægt på forståelsen af kroppens fysiske frekvenser i relation til de højere vibrerende frekvenser. Vi vil se på, hvordan Gaia’s energi og bevidsthed kan integreres i det energimedicinske perspektiv.

Program:

1. Introduktion til energi medicin:
• Energimedicinens principper og dets indflydelse på krop, sind og ånd?

2. Kroppens fysiske frekvenser:
• Hvordan påvirker kroppens frekvenser vores generelle sundhedstilstand?

3. Forbindelse mellem fysiske og højere vibrerende frekvenser:
• Forbindelsen mellem kroppens fysiske frekvenser og den made de højere frekvente energier strømmer gennem kroppen på. Hvordan kan vi bringe harmoni mellem det fysiske og det åndelige?

4. Gaia’s energi i energimedicin:
• Introduktion til Gaia’s energi, elemter og dens unikke indflydelse på healing og balance.

5. 12 chakrasystemet og energimedicin:
• Chakrasystemets rolle i energimedicin. Hvordan kan balancering af chakraerne hjælpe med at harmonisere kroppens frekvenser?

6. Energi medicin: Teknikker og metoder:
• Opsamling på teknikker og metoder inden for energimedicin

7. Integration af Gaia’s og naturens energi i praksis:
• Praktiske øvelser og vejledning om, hvordan man kan integrere Gaia’s energi i energimedicinsk og shamanistisk praksis. Hvordan kan man skabe en dybere forbindelse med jordens energi?

8. Anvendelser i fjernhealing:
• Drøftelse: Hvordan kan denne forståelse anvendes i fjernehealingssessioner?

9. Q&A:
Spørgsmål og erfaringsudveksling

Weekendmodul i Aalborg eller København

1. Kontakt til Gaias bevidsthed, naturens visdom og healende energi

2. Gaia og energikroppen

3. Kort opsummering af grundlæggende energimedicinske principper fra tidligere moduler.

4. Introduktion til kinesisk medicin:
• Introduktion til den grundlæggende forståelse af kinesisk medicins filosofi, herunder begreber som yin-yang, de fem elementer og kroppens meridiansystem.
• Udvalgte akupunkturpunkter og energibaner: Hvordan kan disse punkter anvendes til at aktivere energiflow?
• Udvalgte triggerpunkter og deres forbindelse til energiflow i kroppen. Hvordan kan disse triggerpunkter anvendes til at identificere og løse energiblokeringer?
• Anvendelse af energimedicin og viden om triggerpunkter i smertehåndtering: Hvordan kan energi medicin bidrage til lindring af fysiske ubalancer og smerter?

5. Træning i galaktisk shamanisme og energimedicin i praksis

Beskrivelse:
Dette webinar dykker dybt ned i hjertets visdom og energi, udforsker hjerteportalen som et kraftcenter for lys og betingelsesløs kærlighed, og som den ehellige gral i energikroppen. Der bliver også sat focus på, hvordan vi kan forstærke forbindelser og skabe resonans gennem hjertet.

Program:
1. Introduktion til hjertets energi:
• En forståelse af hjertets unikke frekvens og energi og dets centrale rolle i spirituel praksis og forbindelser med andre.

2. Hjerteportalen som den hellige gral:
• Udforskning af begrebet hjerteportalen som et åbent og kraftfuldt spirituelt rum, med den hellige grals energi. Hvordan kan vi træde ind i hjerteportalen og opleve dets transformationelle potentiale?

3. Aktivering af hjerteenergien:
• Hvordan kan vi åbne vores hjerter og lade kærlighedens energi strømme frit?

4. Hjerteforbindelser:
• Om hjerteforbindelser og om hvordan man skaber dybere og meningsfulde relationer gennem hjertets energi. Hvordan kan vi opbygge forbindelser baseret på kærlighed, empati og forståelse?

5. Hjerteresonans og energetisk harmoni:
• Hjerteresonans og hvordan vores hjerteenergi kan skabe harmoni og balance i vores egen energi såvel som i forbindelse med andre.

6. Hjerteåbning:
• Om healing centreret omkring hjertet for at skabe indre ro, klarhed og forbindelse til hjerteportalen.

7. Manifestation gennem hjertet:
• Drøftelse af, hvordan man kan bruge hjerteenergien som en kraftfuld katalysator for skabelse og samskabelse

8. Hjerteforbindelser med Gaia og Kosmos:
• Udforskning af hjerteforbindelser med Jorden (Gaia) og det kosmiske univers. Hvordan kan vi udvide vores hjerteforbindelser ud over individuelle relationer?

9. Q&A:
Spørgsmål og erfaringsudveksling

Weekendmodul i Aalborg eller København

Indhold:

1. Dybdegående forståelse af sjæleforbindelser:
• Udforskning af forskellige typer sjæleforbindelser, inklusive tvillingsjæle, sjælegrupper og karmiske forbindelser. Hvordan kan disse forbindelser påvirke vores liv og åndelige udvikling?

2. Sjælehaven som symbolsk rum:
• Dykning ind i konceptet med en sjælehave som et symbolsk rum, hvor sjæle kan mødes, lære og heales. Hvordan kan vi visualisere og bruge sjælehaven i meditation, (gruppe-) healing?

3. Teknikker til kommunikation på tværs af dimensioner:
• Udforskning af forskellige teknikker og metoder til at åbne kommunikationen med guider og væsener på tværs af dimensioner. Hvordan kan vi styrke vores evner til at opfatte og forstå budskaber fra andre frekvenser?

4. Forbindelse til forfædrenes visdom:
• En guide til at etablere forbindelse til visdommen fra vores forfædre. Hvordan kan vi trække på deres erfaringer og vejledning for at styrke vores egen rejse?

5. Shamanistisk Sjælssang:
• Introduktion til shamanistisk sjælssang som en form for lydhealing og kommunikation med sjælens riger. Praktiske øvelser og demonstrationer for at integrere sjælssang i ens praksis.

6. Forståelse af efterlivet:
• En kulturel og spirituel udforskning af forestillinger om efterlivet i forskellige samfund og traditioner. Hvordan kan vi integrere denne viden for at berige vores forståelse af sjælens rejse?

7. Klardrømme:
• Hvordan kan vi bruge klardrømme som en kilde til visdom og vejledning?

8. Integration af sjæleforbindelser i shamanisktisk energiarbejde:
• Rådgivning om, hvordan man kan integrere forståelsen af sjæleforbindelser i healingpraksis. Hvordan kan viden om sjæleforbindelser forbedre kvaliteten af den tilbudte healing?

9. Hjerteportalen som kraftpunkt

10. Ritualer og ceremonier for sjæleforbindelser:
• Deling af ritualer og ceremonier, der kan styrke forbindelsen med sjæleforbindelser og skabe hellige rum for kommunikation og healing

11. Integrationsøvelser og hjerteresonans i fællesskab:
• Praktiske øvelser og gruppeaktiviteter for at integrere de lærte principper og skabe hjerteresonans i fællesskabet.

1,5 timers kanaliseret webinar

Weekendmodul i Aalborg eller København

1. Kollektiv bevidsthed:
• Teoretisk og spirituel forståelse af kollektiv bevidsthed og dets indflydelse på individuel og planetarisk udvikling.

2. Livets blomst som symbol på kollektivt bevidsthedsnetværk:

3. Eksperimentering med energetiske øvelser for at opleve og forstærke forbindelser i det kollektive bevidsthedsnetværk.

4. Kosmisk samskabelse og galaktiske forbindelser. Udforskning af vores forbindelser med det kosmiske og galaktiske rige. Hvordan kan vi være aktive medskabere på et universelt plan?

6. Facilitering af cirkelarbejde:
• Træning i at facilitere cirkelarbejde som et redskab til at styrke det kollektive energifelt og skabe en atmosfære af gensidig støtte og forståelse.

7. Kanaliseret gruppehealing:
• Undervisning i teknikker og metoder til at kanalisere healingenergi til gruppen. Praktiske øvelser i at skabe og facilitere en kanaliseret gruppehealingssession.

8. Galaktiske forbindelser og kontakt:
• Diskussion om galaktiske forbindelser og muligheden for at åbne op for kontakt med galaktiske væsener eller bevidstheder. Hvordan kan denne forbindelse støtte vores personlige og kollektive rejse?

9. Integrationsøvelser og erfaringsdeling:
• Praktiske øvelser og refleksioner for at integrere de lærte principper. Erfaringsdeling i gruppen for at styrke forbindelserne og fællesskabet.

10. Afsluttende ritual og taknemmelighedscirkel:
• Afslutning af forløbet med et ritual og en taknemmelighedscirkel for at fejre det kollektive arbejde og forbindelserne, der er blevet styrket.

Overbygningsmoduler Aalborg
(start april 2024)

Overbygnings-moduler Aalborg
(start april 2024)

ENERGIMEDICIN, GALAKTISK SHAMANISME OG UDVIKLINGEN SOM TRÆNET KANAL

OBS! Holdet er fuldt booket

På disse 3 moduler videreudvikles evnen fra at arbejde som passiv kanal til at udvide samarbejdet i en mere aktiv rolle som kanal, når det bliver relevant under en kanaliseret healing.


Overbygningsmodulerne (del 2) kvalificerer ligeledes til, at man bliver fagligt velfunderet inden for energimedicinske aspekter: healingmetoder og lysaktivering, udvidet viden om energikroppens centrale punkter og transformation, relationers indflydelse på energikroppen, kosmiske frekvenser, kanalisering og klienthåndtering således, at man er kvalificeret til at varetage rollen som healer og kanal forsvarligt og bevidst.


Sammen med del 1 (7 moduler) + bestået eksamensopgave, kvalificerer dette forløb til et branchegodkendt eksamensbevis (godkendt af Healerringen).


Beskrivelse


Modul 8 – Traumehealing i kvanteperspektiv, galaktisk shamanisme

 • Viden om traumer i dette liv, tidligere liv og epigenetisk ud fra et kvanteperspektiv
 • Vagusnerven som central punkt i forbindelse med traumehealing
 • Omprogrammering af specifikke traumer og temaer
 • Aktivering af lyskroppen
 • Kollektivt lysarbejde på Jorden
 • Træning af kanalisering og galaktisk shamanisme

Modul 9 – Metoder og viden om energetiske relationer, energitråde, lyssprog

Viden om energi i relationer og energitråde

 • Healingmetode til frigørelse fra uhensigtsmæssige relationer gennem kanaliseret healing (f.eks. i forbindelse med narcissistisk grænseoverskridelse)
 • Viden om afdødkontakt og formidling i forbindelse med karmisk forløsning og traumeforløsning
 • Om lyssprog og træning af lyssprog som energetisk redskab
 • Metode til frekvensløft af fysiske omgivelser

Modul 10 – Metoder og viden om lysaktivering/kvantehealing, den krystalline energikrop og homo luminous

 • Om den krystalline krop og krystal-lysaktivering
 • Om DNA kodning fra homo sapiens til homo luminous
 • Healing med Gaia´s koder
 • Aktivering af gudspunkt og nulpunkt med den gyldne sol
 • Træning i kanaliseret healing med det galaktiske felt (herunder også engle-, mester-, og stjerneenergi)

På overbygningsmoduler får du også adgang til onlinekurset: “Aktivér din galaktiske visdom” og “Træn din englemuskel”.


Timer og eksamen
Efter 10 moduler har du modtaget i alt 290 timers undervisning i healing fordelt således:

Ønsker du at opnå i alt 300 timers kvalificerende undervisning, afleveres eksamensopgave inden modul 10. Efter bestået eksamen udstedes der et eksamensbevis som uddannet healer inden for englehealing, kanaliseret healing og galaktisk shamanisme.

Ønsker du ikke at gå op til eksamen, udstedes der i stedet et diplom for gennemført undervisning på de 3 moduler.


Supervisionssamtale

Som deltager på overbygningsmodulerne tilbydes en supervisionssamtale på 1 time, i Lines klinik i Aalborg eller som onlinesession.

Ønskes yderligere supervision med kanalisering, kan Lines supervisionssession på 1,5 time bookes til kr. 700,- (normalpris kr. 1444,-).300

DATOER – OVERBYGNINGSMODULER

Modul 8: 13. og 14. april 2024
Modul 9: 25. – 26. maj 2024
Modul 10: 15. – 16. juni 2024

Modul 8 og 9: Hjulmagerhuset, Hjulmagervej 3, 9000 Aalborg. Alle dage fra kl. 10 til 17

Modul 10: Koldkær, Hals med overnatning (frivilligt)

WEBINARER – OVERBYGNINGSMODULER

Mandag den 8. april 2024 kl. 19 – 20 (information om eksamensopgave fra kl. 20 til 20.15

Onsdag den 15. maj 2024 kl. 19 til 20

Mandag den 3. juni 2024 kl. 19 til 20


Nuværende hold, Aalborg

På Institut for healing og ny bevidsthed går der 16 kursister på det nuværende hold, hvor der undervises i englehealing, kanaliseret healing, galaktisk shamanisme og energimedicin.

På uddannelsen er der fokus på, at hver enkelt kursist bliver fortrolig med en energimæssig forståelse af mennesket og verden, og at blive fagligt velfunderet inden for de områder, der undervises inden for healing, energibevidsthed, kanalisering, klienthåndtering og personlige transformationsprocesser.


DATOER – DEL 1

Modul 1: 25. – 26. marts 2023
Modul 2: 13. – 14. maj 2023
Modul 3: 17. – 18. juni 2023
Modul 4: 9. – 10. september 2023
Modul 5: 18. – 19. november 2023
Modul 6: 13. – 14. januar 2024
Modul 7: 16. – 17. marts 2024 

Modul 7 afholdes i Aalborg Kloster

Øvrige moduler afholdes i Hjulmagerhuset, Hjulmagervej 3, 9000 Aalborg.


WEBINARDATOER – DEL 1

Onsdag d. 26. april 2023 kl. 19 – 20
Mandag d. 22. maj 2023 kl. 19 – 20
Onsdag d. 16. august 2023 kl. 19 – 20
Mandag d. 25. september 2023 kl. 19 – 20
Tirsdag d. 28. november 2023 kl. 19 – 20
Tirsdag d. 30. januar 2024 kl. 19 – 20