Engleskolen Aalborg

På Institut for healing og ny bevidsthed går der 16 kursister på engleskolelinjen i Aalborg, hvor der undervises i kanaliseret healing med bl.a. engleenergi.

På uddannelsen er der fokus på, at hver enkelt kursist bliver fortrolig med en energimæssig forståelse af mennesket og verden, og at blive fagligt velfunderet inden for de områder, der undervises inden for healing, energibevidsthed, kanalisering, klienthåndtering og personlige transformationsprocesser.


DATOER – DEL 1

Modul 1: 25. – 26. marts 2023
Modul 2: 13. – 14. maj 2023
Modul 3: 17. – 18. juni 2023
Modul 4: 9. – 10. september 2023
Modul 5: 18. – 19. november 2023
Modul 6: 13. – 14. januar 2024
Modul 7: 16. – 17. marts 2024 

Modul 7 afholdes i Aalborg Kloster

Øvrige moduler afholdes i Hjulmagerhuset, Hjulmagervej 3, 9000 Aalborg.

WEBINARDATOER – DEL 1

Onsdag d. 26. april 2023 kl. 19 – 20
Mandag d. 22. maj 2023 kl. 19 – 20
Onsdag d. 16. august 2023 kl. 19 – 20
Mandag d. 25. september 2023 kl. 19 – 20
Tirsdag d. 28. november 2023 kl. 19 – 20
Tirsdag d. 30. januar 2024 kl. 19 – 20

DATOER – DEL 2

Modul 8: 13. og 14. april 2024
Modul 9: 25. – 26. maj 2024
Modul 10: 15. – 16. juni 2024


Uddannelsesbeskrivelse

DEL 1 – ENGLEHEALING OG KANALISERET KONTAKT TIL ÆRKEENGLE, MESTRE OG
STJERNEENERGIER (7 MODULER)

Undervisningen foregår primært kanaliseret og tilpasses derfor holdet.
Den overordnede ramme er sat, men jeg lader ærkeenglenes, mestrenes og stjerneenergiernes agenda få plads på modulerne.

Modul 1 – Engleenergier, energikrop og Akashaarkivet

Dybdegående viden om de 7 primære chakraer og energikroppen
Om ærkeenglene og deres energier
Om ærkeenglene Michael, Raphael, Gabriel og Uriel
Viden om sjælsarkiver/Akasha-arkivet og karmisk healing
Om energibevidsthed og træning af energibevidsthed

Modul 2 – At være kanal, fjernhealing (modulet foregår online)

Om at åbne energikroppen som kanal
De intuitive sanser
Hjernens udvikling når vibrationen øges
Clairvoyance kontra kanalisering
Lysaktivering af din pinealkirtel med Det hvide broderskab
Om gruppehealing og træning i gruppehealing
Undervisning i og træning af fjernhealing

Modul 3 – Englehealing og behandlingsformer

Om energikroppens centrale punkter
Det maskuline og feminine aspekt
Englehealing og naturvidenskab – det atomare aspekt
Healing med ærkeenglene
Etik og rollen som healer
Afbalancerende englehealingmetode
Metode til healing af børn og gravide
De forskellige healingforløb på 1, 3 og 7 behandlinger

Modul 4 – Karmisk lysaktivering, indre barn og løft af grundvibration

Karmisk lysaktivering og karmabæltet
Healingmetode til karmisk lysaktivering forløb af 3 eller 7 gange
Om ‘Det indre barn’s betydning for energikroppens grundvibration
Omprogrammering af det indre barns grundvibration – metode
Forskellen på personlig proces og rollen som kanal, healer og behandler

Modul 5 – Om transformation, hjertechakra og mestre

Om transformationsprocesser
Fra 3. til 5. dimension på jorden
Om hjertechakraet som portal
Healing med den guddommelige feminine energi Gudinden Sophia
Lær de feminine ærkeengle Jophiel og Haniel og solgudinderne at kende
Healing med guddommelig maskulin energi
Om tvillingeflammeenergi
Om Jesus Kristus, Moder Maria og Maria Magdalene
Healingmetode til åbning af hjertechakra
Hjerteindvielse og aktivering af tvillingeflammeenergi

Modul 6 – Kanalisering, healing med stjerneenergier, Amentiarkivet

Lysaktivering af dine øverste chakraer
Kanalisering og træning i 1:1 sessioner
Amentiarkivet
Åbning af galaktiske portaler
Lær stjerneenergierne at kende
Healing med stjerneenergier

Modul 7 – De gyldne tiders DNA og brobygning

Healing med Atlantisenergi
Healing med Lemurienenergi
Træning i kanaliseret healing
Om at være healer og starte klinik
Afslutningsceremoni

Jeg gennemfører 20 minutters online individuelle samtaler i løbet af del 1.

DEL 2 – KANALISERET HEALING OG LYSAKTIVERING OG UDVIKLINGEN SOM TRÆNET KANAL

Modul 8 – Metoder og viden om lysaktivering, den krystalline energikrop og gudspunktet

Lysaktivering af de 5 nye chakraer
Om den krystalline krop og krystal-lysaktivering
Aktivering af gudspunktet
Metode til kvantumhealing
Træning i kanaliseret healing med engle, mestre og stjerneenergier

På modul 8 får du også, som en del af pensum, onlinekurset ‘Træn din
englemuskel’.

Modul 9 – Metoder og viden om energetiske relationer og energitråde

Viden om energetiske relationer og energitråde
Healingmetode til frigørelse fra uhensigtsmæssige relationer gennem kanaliseret healing
Viden om og håndtering af afdødekontakt i forbindelse med healing
Metode til rensning af fysiske omgivelser med ærkeengle, mestre og stjerneenergier

Modul 10 – Metoder og viden om traumehealing og mesterenergi

Viden om traumer i dette liv, tidligere liv og epigenetisk
Omprogrammering af specifikke traumer/situationer i Akashaarkivet
Lysaktivering af mesterenergi hos lysarbejdere
Forståelse af englehealing ud fra et kvantum perspektiv
Kollektivt lysarbejde på jorden og amenti arkivet
Træning af kanalisering


Timer og eksamen
Efter 10 moduler har du modtaget i alt 240 timers undervisning i englehealing inden for de ovennævnte metoder fordelt således:

Undervisningsweekender + webinarer: 140 timer

Selvstudie efter litteraturliste, udleveret kompendium samt evt. supplerende: 50 timer

Træning (prøvekaniner, udveksling): 50 timer

Eventuelt eksamen: 10 timer
Der afholdes eksamen inden modul 10 for dem, der ønsker at gå til eksamen. Efter bestået eksamen er uddannelsen normeret til 250 timer, og der udstedes et eksamensbevis.

Ønsker man ikke at gå op til eksamen, udstedes der i stedet et diplom for overbygningen.